Земеделска Земя

traktori

    Фирмата изкупува, наема на изгодни цени и обработва земеделска земя в землищата на:

  • с. Крояч
  • с. Ловско
  • с. Студенец
  • с. Манастирци
  • с. Гороцвет
  • с. Синя Вода
  • с. Градина
  • гр. Лозница

 

 

 

Нашата земя