ЛИЦЕНЗИРАН СЕМЕПРОИЗВОДИТЕЛ

ЕТ”СТЕФАН ГЕОРГИЕВ – НИМ” – гр. ЛОЗНИЦА

7290 гр. Лозница, Стопански двор
Тел. Офис 084/661048;

   Уважаеми земеделски производители,

   Земеделска фирма ЕТ”Стефан Георгиев – НИМ” със собственик СТЕФАН ПЕНЕВ в качеството си на лицензиран семепроизводител, произвежда семена от пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед повече от 20 години. За този период са произведени и реализирани на Българския и Европейски пазар семена от:

  • пшеница – над 20 000 тона
  • ечемик – 10 000 тона
  • царевица – 6 000 тона
  • слънчоглед – 4 000 тона

Фирмата в продължение на 20 години организира демонстративни опитни полета. Изпитва хибриди и сортове селекционирани от българската и световна селекция.

Като дългогодишен семепроизводител винаги се ръководя от разбирането, че от качеството на семената зависят в много голяма степен резултатите, които се получават на полето. В тази връзка всички мероприятия от сеитбите до прибирането се извършват, на високо технологично ниво. Във фирмата функционира линия за заготовка на семена оборудвана със сепаратори, пневмомаси, фотосортираща машина, отделение за обеззаразяване и опаковка на семената.

   В полета на фирмата ежегодно се произвеждат семена както от наша българска селекция така и фирми като: Pioneer, KWS, Syngenta, Лимагрейн, RWA – Австрия и други.

   Ръководството на фирмата винаги е било на разположение на фермерите от страната с консултации, беседи, обмяна на опит. Ежегодно продукти на водещи фирми в областта на пестицидите и торенето извеждат производствени опити на наши полета, резултатите от които се предлагат за информация и ползване от земеделските производители.

X